Onze partners.

downloaden

ArTuSa

Om alle zorgvragers die op zoek zijn naar ondersteuning zo goed en zo snel mogelijk te helpen, hebben tien organisaties uit het arrondissement Turnhout een samenwerkingsverband opgestart voor mensen met een zorgvraag. We stellen je graag voor aan ArTuSa, ARrondissement TUrnhout SAmenwerkingsverband.

Met de persoonsvolgende financiering krijgt elke cliënt die een aanvraag deed (na een wachttijd) een eigen budget om zelf te besteden. Vervolgens kiest hij in alle vrijheid waar en hoe hij dit budget wil besteden.

Maar om te kunnen kiezen moet je natuurlijk wel weten wat er mogelijk is. Wat kan je 'kopen' voor je geld, waar, bij welke organisatie en wanneer kan je daar terecht? Om mensen daarbij te helpen is het nodig hen goed te informeren over de mogelijkheden en te bekijken welke zorgaanbieder een aanbod heeft. En dat is nu net wat ArTuSa zal doen: heel concreet , zo snel mogelijk en allemaal op vraag van de cliënt.

Tweemaal per maand komen de tien organisaties samen om te bekijken welke vragen ze ontvangen hebben. Ze gaan dan bekijken welke zorgaanbieder daar op in kan spelen. Als er meerdere organisaties zijn is dit super voor de cliënt : we geven hem dan een aantal organisaties door waar hij op kennismakingsbezoek kan gaan en waaruit hij kan kiezen. We proberen daarbij ook meer en meer ons aanbod op elkaar af te stemmen zodat we op termijn hopelijk elke vraag aankunnen.

Op 6 april 2018 is deze samenwerking formeel ondertekend door tien organisaties. Naast Muylenberg zijn dat Mekanders (Turnhout en Arendonk), Het Gielsbos (Vosselaar), Klavier ( Merksplas), Widar (Merksplas), Talander (Arendonk), 't Volderke (Meerhout), Het EEPOS (Geel-Laakdal), Ter Loke (Vosselaar) en Het Kasteel/Theater Stap ( Turnhout). Samen maken we een duidelijke keuze voor samenwerking en niet voor concurrentie.

lees meer
downloaden 1

VIP thuisverpleging

In september 2018 startte Muylenberg de erg fijne samenwerking met VIP thuisverpleging op. Het team van thuisverpleegkundigen van VIP richt zich specifiek op zorg aan personen met een beperking. De zorg die zij verstrekken voor onze bewoners in de woonondersteuning is vooral ondersteunen bij het wassen, maar ook enkele verpleegtechnische handelingen (inspuitingen, wondzorg,...)

Samen met onze eigen personeelsequipe zorgt het team van VIP thuisverpleging ervoor dat onze bewoners op een kwaliteitsvolle manier verzorgd worden: met het nodige geduld en de volle aandacht!

lees meer
downloaden

Natuurpunt

Het hoofdgebouw van Muylenberg situeert zich in de Mermansstraat,20. Muylenberg beschikt ook over een prachtig herenhuis in de Graatakker, dit is het gebouw van de dagondersteuning. Op de Graatakker nummer 11 kan je onze zeer gewaardeerde buren van Natuurpunt CVN vinden. In het verleden waren onze tuinen al verbonden via een poortje, en ook in de toekomst willen we nog blijven samenwerken. Natuurpunt CVN plant bijvoorbeeld het uitbouwen van een cafetaria , waarbij onze cliënten mee ingeschakeld zouden kunnen worden in de bediening. Ze bekijken volop hoe ze hun gebouwen rolwagentoegankelijk kunnen maken. Op termijn willen zij ook een stiltecentrum en een flexwerkplek creëren.

lees meer
images 1

Kurkatelier Monnikenheide

In Muylenberg verzamelen en sorteren we kurkenstoppen, dit gebeurt in ons semi-atelier. Nadat in Muylenberg de kurken gesorteerd zijn (natuurkurk en plastiek worden gescheiden, ijzeren en plastieken capsules worden verwijderd) , worden de kurken in het kurkatelier van Monnikenheide vermalen tot fijne korrels. Ecomat, een ecologisch bouwbedrijf, komt de gemalen kurk ophalen in het kurkatelier en verwerkt de kurkkorrrels tot ecologische isolatiesystemen. 

In Muylenberg staat aan het onthaal een grote blauwe ton, waar je steeds je verzamelde kurkenstoppen in kan deponeren.

lees meer