Dit is Muylenberg.

Wil je meer te weten komen over de werking en de visie van Muylenberg, hoeveel ondersteuning juist kost, en wat de opnamevoorwaarden zijn? We geven graag meer uitleg!

Missie en visie

De opdracht van onze organisatie is ondersteuning bieden aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking. We richten ons in eerste instantie op personen met een verstandelijke beperking. Andere zorgvragen worden steeds bekeken en in overweging genomen.

Onze visie vatten we graag samen in het onderstaande beeld :

Organisatiestructuur

Muylenberg is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Muylenberg biedt ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. Je kan met jouw ondersteuningsvraag bij ons terecht binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (dan krijg je beperkte ondersteuning, maar je kan meteen hier bij ons aankloppen). Het is ook mogelijk om ondersteuning in te kopen met een persoonsvolgend budget, dat je werd toegekend door het VAPH.

Muylenberg maakt deel uit van de vzw KMSL.

Onze organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

DSC 0004

Collectief overleg

Het collectief overleg is een overleg- en inspraakorgaan voor de cliënten en/of (wettelijke) vertegenwoordigers (ouders, voogden, broers of zussen). De samenstelling van dit collectief overleg wordt voor vier jaar gekozen onder de cliënten en hun vertegenwoordigers. Muylenberg zal er steeds naar streven om van alle ondersteuningsvormen een vertegenwoordiger te hebben in het collectief overleg. Ze vergaderen vijf maal per jaar. In het collectief overleg wordt een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. Zij vormen het bureau dat samen met de directie de vergaderingen voorbereidt.

In Muylenberg nemen cliënten actief deel aan dit collectief overleg. Met de ondersteuning van coaches bereiden zij vooraf de vergadering goed voor, en brengen zij ook eigen punten ter bespreking aan. Tijdens de vergadering zelf zijn zij aanwezig en kunnen zij hetgeen ze voorbereid hebben, ook naar voren brengen.

Tussen Muylenberg en het collectief overleg is voorafgaand inspraak en overleg verplicht inzake:

  • wijzigingen en modaliteiten van de individuele dienstverleningsovereenkomst
  • belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • wijzigingen in het concept van de vergunde zorgaanbieder
  • wijzigingen van de woon- en leefkosten

Meer informatie vind je terug in het huishoudelijk reglement.

 

160602 Muylenberg 50 2

Woon- en leefkosten

In dit overzicht woon- en leefkosten kan je de tarieven van dag- en woonondersteuning terugvinden.

Voor mobiele begeleidingen gebeurt de facturatie als volgt:

  • Indien de begeleiding gegeven wordt in volgende gemeenten: Turnhout, Vosselaar, Beerse, Vlimmeren, Lille, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Kasterlee, Retie en Dessel, dan wordt €5,6230 aangerekend per geboden begeleiding.
  • Indien de begeleiding gegeven wordt in andere gemeenten, dan zal een vergoeding op basis van het aantal km tot Muylenberg campus Mermansstraat aangerekend worden. De vergoeding bedraagt €0,3727/km.

Dit bedrag per kilometer wordt bepaald door de federale overheid en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. Dit is het bedrag op 1/01/2022. 

Deze kost omvat de vervoersonkosten van de begeleider en de administratieve kosten die bij de begeleiding horen.

IMG 20191106 093615446 PORTRAIT

Collectieve rechten en plichten

De collectieve rechten en plichten worden als bijlage steeds meegegeven bij elke individuele dienstverleningsovereenkomst die een cliënt met ons afsluit. In dit document raadpleeg je de meest recente versie van de collectieve rechten en plichten.

 

160602 Muylenberg 82 v2

Klachten en signalen

We hechten veel belang aan een dienstverlening die naar ieders wensen verloopt. Daarom vinden we het belangrijk dat klachten en mondelinge signalen van cliënten en hun netwerk goed beantwoord worden. Wanneer er klachten zijn omtrent de geboden ondersteuning, kan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger deze via een persoonlijk gesprek, telefonisch of schriftelijk uiten. Eerst worden deze klachten besproken met de verantwoordelijke van de dienst of met de directeur en tracht men tot een oplossing te komen. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert, wordt er gehandeld volgens de klachtenprocedure.