Steun ons.

compImg22x v2

DOE EEN GIFT

Via Caritas kan je storten en kan je ook een fiscaal attest ontvangen voor je gift. Giften die ons langs deze weg bereiken zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 Euro (art.145/33 WIB). Daarmee geniet je een belastingsvoordeel tot 45%.

Let op: je kan enkel een fiscaal attest bekomen wanneer je stort op het rekeningnummer van Caritas met de juiste gestructureerde mededeling:

Reknr: BE80 7765 9023 3377 met mededeling "Projectnr. 8384 - KMSL Muylenberg".

 

Uiteraard kan je ook een gift rechtstreeks aan Muylenberg doen, maar we kunnen je dan geen fiscaal attest bezorgen.

DSC0183

KOM NAAR EEN ACTIVITEIT

Je steunt Muylenberg ook door mee te doen aan één van onze activiteiten: de Muylenbergfeesten, het bal van het oudercomité in maart , verkoopmomenten van ons winkeltje, ...

Op Facebook kan je onze recentste activiteiten vinden en hou ook zeker onze kalender in de gaten!

DSC0151a

ORGANISEER EEN ACTIE

We zijn erg blij met iedereen die een actie, bijvoorbeeld in het kader van de Warmste Week, op poten zet ten voordele van onze vzw!

160602 Muylenberg 30 2

TESTAMENT

De overheid stimuleert legaten aan vzw's door voor hen de erfenisrechten te beperken tot 8,8%. Nalatenschap aan andere personen wordt belast met heffingen tot 65% , afhankelijk van het bedrag en de graad van verwantschap. Het kan interessant zijn om een bijzondere vorm van legaat toe te passen nl. het restlegaat en het duolegaat. Meer informatie kan je bekomen bij je notaris.