RTH.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

RTH staat voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking of hun omgeving (ouders, familie, betrokkenen), die nood hebben aan advies of concrete ondersteuning.

Het is een beperkte en handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. De voorwaarde voor deze ondersteuning is een vermoeden van beperking.

RTH is beperkt in frequentie, duur en intensiteit. Je kan het bovendien niet combineren met andere ondersteuning van VAPH.

De hulpverlening bestaat in drie ondersteuningsfuncties: begeleidingen, dagondersteuning en woonondersteuning.Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Je hebt jaarlijks recht op de inzet van maximaal 8 punten RTH. Je kan deze 8 punten volledig inzetten op één functie of je kan de diverse ondersteuningsfuncties combineren.